• Wyrok WSA III SA/Gd 183/16 w sprawie uchylenia postanowienia komisarza odrzucającego wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego
  • Postanowienia sądów
    Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wilczęta zarządzone na dzień 9 październik 2016r.
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Chełm i Rady Miasta Chełm przed upływem kadencji