• Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
  Wybory do Sejmu i Senatu 2019: "Co zrobić, aby zagłosować w miejscu zamieszkania?"
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2019: "Kto może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu?"
  Wybory do Sejmu i Senatu 2019: "Co zrobić, aby zagłosować poza miejscem zamieszkania?"
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2019 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  PKW przyznała w drodze publicznego losowania jednolite numery dla list kandydatów na posłów do Sejmu RP
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2019: "Jak głosować przez pełnomocnika?" - najnowszy spot PKW
  Wybory do Sejmu i Senatu 2019: "Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?" - spot PKW
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2019: "Jak głosować korespondencyjnie?"- trzeci spot PKW
  Zapowiedź: konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej, poświęcona losowaniu jednolitych numerów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu