• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2013 r. dotyczące okresów, w trakcie których nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, wyborów nowych rad i wyborów przedterminowych oraz referendów lokalnych
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2012 r. dotyczące przeprowadzania referendów lokalnych
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uzupełniania składu grupy inicjatywnej w referendum lokalnym
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2012 r. dotyczące kart do głosowania stosowanych w referendum oraz sposobu przekazywania do ogłoszenia protokołu z referendum w formie dokumentu elektronicznego
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2011 r. dotyczące zmian w składach rad i stwierdzania wygaśnięcia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kadencji 2010 - 2014
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2011 r. dotyczące przeprowadzania referendów lokalnych