• Wystąpienie Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2014 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do godz. 1730 w dniu 30 listopada 2014 r. wydano karty do głosowania
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2014 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do godz. 1200 w dniu 30 listopada 2014 r. wydano karty do głosowania
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 Dziennik Ustaw z dnia 24 listopada 2014 r. poz.1642
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. Dziennik Ustaw z dnia 24 listopada 2014 r. poz.1640
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 listopada 2014 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Informacje statystyczne na temat wyborów Dane statystyczne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stan na godzinę 12:00