Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową przysługujących partiom politycznym w latach 2008-2011
Nazwa partii Wysokość subwencji
za 2008 r. (zł)
Wysokość subwencji
za 2009 r.** (zł)
Wysokość subwencji
za 2010 r.** (zł)
Wysokość subwencji
za 2011 r.*** (zł)
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 37 966 470,31 40 430 797,40 40 430 797,40 20 244 868,20
Prawo i Sprawiedliwość 35 508 066,85 37 805 465,31 37 805 465,31 18 924 614,49
Polskie Stronnictwo Ludowe 14 201 375,95 15 119 448,77 15 119 448,77 7 563 759,94
Sojusz Lewicy Demokratycznej* 13 515 020,02 14 388 733,69 14 388 733,69 7 198 906,60
Socjaldemokracja Polska* 3 329 787,54 3 545 050,33 3 545 050,33 0****
Partia Demokratyczna – demokraci.pl* 2 252 503,34 2 398 122,29 2 398 122,29 1 199 817,77
Unia Pracy* 489 674,64 521 330,94 521 330,94 260 829,95
Łącznie 107 262 898,65 114 208 948,73 114 208 948,73 55 392 796,95

Objaśnienia:

* Wysokość subwencji została ustalona przez podział łącznej kwoty przysługującej Koalicji Wyborczej Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP w proporcjach ustalonych w umowie koalicyjnej (Sojusz Lewicy Demokratycznej: 69%, Socjaldemokracja Polska: 17%, Partia Demokratyczna - demokraci.pl: 11,5%, Unia Pracy: 2,5%).

** Z dniem 1 stycznia 2009 r. kwoty za jeden głos, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.) zostały podwyższone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej (Dz. U. Nr 207, poz. 1301).

*** Z dniem 1 stycznia 2011 r. kwoty za jeden głos, określone w art. 29 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, zostały obniżone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych (Dz. U. Nr 254, poz. 1702).

**** Sprawozdanie partii politycznej Socjaldemokracja Polska o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2009 r. zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 27 września 2010 r.; Sąd Najwyższy oddalił wniesioną w tej sprawie skargę partii postanowieniem z dnia 18 listopada 2010 r. (sygn. akt III SW 391/10). Zgodnie z art. 38d ustawy o partiach politycznych Socjaldemokracja Polska utraciła prawo do otrzymania subwencji od początku I kwartału 2011 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-01-2016 23:01
    Wprowadził:Bartosz Goździk