• Wizualizacja wyborów samorządowych 2010-2014r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2013 r. dotyczące okresów, w trakcie których nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, wyborów nowych rad i wyborów przedterminowych oraz referendów lokalnych
 • Wybory i referenda lokalne w trakcie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (lata 2011-2012)
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2012 r. dotyczące przeprowadzania referendów lokalnych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uzupełniania składu grupy inicjatywnej w referendum lokalnym
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2012 r. dotyczące kart do głosowania stosowanych w referendum oraz sposobu przekazywania do ogłoszenia protokołu z referendum w formie dokumentu elektronicznego
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2011 r. dotyczące zmian w składach rad i stwierdzania wygaśnięcia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kadencji 2010 - 2014