Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie II

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji

Komisarza Wyborczego w Częstochowie II

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie II od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r. Pani Lidii Dudek – Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie I.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:05-04-2018 17:51
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior