• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 wrzesnia 2005 r. w sprawie skreślenia Daniela Tomasza Podrzyckiego z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. w sprawie skreślenia Zbigniewa Eugeniusza Religi z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. w sprawie skreślenia Włodzimierza Cimoszewicza z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych n
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 wrzesnia 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na