• Wykaz wybranych senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyznawania jednolitych numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ankieterów ośrodków badań opinii społecznej
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2007 r. w sprawie obserwacji zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Misję Oceniającą Wybory (AEM) Or
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2007 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoły
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2007 r. w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia w mediach społecznej kampanii na rzecz frekwencji wyborczej w wyborach
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej