Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2004 r.
KOMUNIKAT 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz
o poniesionych z subwencji wydatkach w 2004 r.
       Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154,
poz. 1802,z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703) Państwowa Komisja
Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji
wydatkach w 2004 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 7 partiach politycznych, które
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., spełniły wymogi określone w art. 28
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o partiach politycznych.
Uprawnienie do otrzymania subwencji za 2004 r. przysługiwalo następującym partiom politycznym: Unii Wolności (EwP 12),
Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (EwP 49), Lidze Polskich Rodzin (EwP 53), Partii Ludowo-Demokratycznej (EwP 60), Sojuszowi
Lewicy Demokratycznej (EwP 87), Samoobronie Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) i Prawu i Sprawiedliwości (EwP 124).
Partia Ludowo-Demokratyczna utraciła prawo do otrzymywania subwencji z końcem III kwartału 2004 r.
Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-7 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności
numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).
Przewodniczajcy Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
                                                                                Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 maja 2005 r.

Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:00
  Wprowadził:Bartosz Goździk
 • Data modyfikacji:25-02-2016 14:01
  Wprowadził:Bartosz Goździk