Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 0:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk