• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 27 z dnia 24 si
  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 89 z dnia 28 sierpnia 2001 r., poz. 991)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 85 z dnia 17 sierpnia 2001 r., poz. 936)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 85 z dnia 17 sierpnia 2001 r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r.
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia 2001 r., poz. 921)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia 2001 r., poz. 922)
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w składach Okręgowych Komisji Wyborczych.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w składach Okręgowych Komisji Wyborczych
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i do