• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 37 z dnia 25 listopada 2015 r.
    Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 09 kwietnia 2015 r.
  • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Acz 439/15