• Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji finansowych partii politycznych za 2017 r.
    Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdań finansowych partii politycznych za 2017 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2017 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r..