Przejdź do treści

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Jesteś tu

Strona główna

Aktualności

  Zarządzenie wyborów

  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  Wybory zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad.

  Zgodnie z przepisami samorządowych ustaw ustrojowych kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W związku z tym, że koniec obecnej kadencji nastąpi 21 listopada 2014 r. okres, w którym wybory powinny zostać zarządzone przez Prezesa Rady Ministrów to od 21 lipca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r.

  Datę wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Oznacza to, że wybory powinny zostać zarządzone przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r.