• Uchwały okręgowych komisji wyborczych w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów
  Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
  37 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego [AKTUALIZACJA]
 • Uchwała Nr 135/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  Uchwała nr 134/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 133/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKIEJ PARTII OCHRONY ZWIERZĄT i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 132/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 131/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI I SAMORZĄDOWCY w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2018 r.