Krajowe Biuro Wyborcze przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach kbw.gov.pl, pkw.gov.pl oraz w domenie wybieramwybory.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Urzędu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

1)     publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

2)     nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

3)     nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

4)     czas nadejścia zapytania,

5)     pierwszy wiersz żądania HTTP,

6)     kod odpowiedzi HTTP,

7)     liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

8)     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

9)     informacje o przeglądarce użytkownika,

10)  informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony KBW. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami KBW oraz PKW. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami lub firmami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią KBW. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm cookies na stronach internetowych KBW oraz PKW

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach PKW i PKW nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisach w domenach kbw.gov.pl, pkw.gov.pl oraz w domenie wybieramwybory.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik cookie, o ile jest tworzony, występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu KBW lub PKW powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Serwisy KBW i PKW stosują dwa typy plików cookies:

1)     wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

2)     funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

-       cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

-       cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem:

https://www.inspectlet.com/legal,

-       cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

-       w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć (polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/),

-       w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam (polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy).

Odnośniki do innych stron

Serwisy w domenach kbw.gov.pl, pkw.gov.pl oraz w domenie wybieramwybory.pl zawierają odnośniki do innych stron WWW. KBW nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy wszystkich użytkowników, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    09-07-2018 20:53

    Wprowadził:

    Paweł Chojecki