Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach IV od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 4 maja 2018 r. Panu Janowi Klockowi – Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:26-04-2018 15:55
    Wprowadził:Paweł Chojecki