więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich pozyskania przez Stronnictwo Demokratyczne i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i źródłach ich pozyskania przez Stronnictwo Demokratyczne i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802)

 

postanawia

 

odrzucić sprawozdanie Stronnictwa Demokratycznego o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Stronnictwo Demokratyczne i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 

Partia polityczna Stronnictwo Demokratyczne, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, przedłożyło Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez Stronnictwo Demokratyczne i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r. Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłych rewidentów wybranych przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej.

 

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

 

Na podstawie analizy sprawozdania, załączonego wykazu osób fizycznych, które dokonały wpłat na Fundusz Wyborczy partii oraz ustaleń zawartych w opinii i raporcie biegłych rewidentów Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że partia polityczna Stronnictwo Demokratyczne pozyskała na Fundusz Wyborczy środki finansowe w kwocie 17.500 zł pochodzące z wpłat gotówkowych od osób fizycznych. Stanowi to naruszenie art. 36a ust. 3 ustawy o partiach politycznych i podstawę do odrzucenia sprawozdania finansowego.

 

Na Fundusz Wyborczy partii wpłynęły także wpłaty na sumę 30.800 zł pochodzące od osób prawnych, które jako wpłaty nieprawidłowe, dokonane z naruszeniem art. 36 ust. 1 ustawy, zostały zwrócone darczyńcom.

 

Stronnictwu Demokratycznemu przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz                                                      

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak                                                                 

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 15:07

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij