więcej

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ l DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 23 WRZEŚNIA 2001 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ l DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 23 WRZEŚNIA 2001 R. 
Data wykonania czynności wyborczych Treść czynności
1 2
do dnia 2 sierpnia 2001 r.
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych
do dnia 4 sierpnia 2001 r.
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
 • przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów,
 • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 14 sierpnia 2001 r. do godz. 24:00
 • zgłaszanie okręgowych list na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
do dnia 24 sierpnia 2001 r.
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 • przyznanie przez Państwowś Komisję Wyborczą w drodze losowania, jednolitego numeru dla okręgowych list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym,
 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych
do dnia 29 sierpnia 2001 r.
 • przyznanie przez okręgow komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały okręgową listę kandydatów na posłów wyłącznie w danym okręgu wyborczym
do dnia 2 września 2001 r.
 • powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
od dnia 2 września 2001 r. do dnia 9 września 2001 r.
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także przez junaków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 8 września 2001 r. do dnia 21 września 2001 r. do godz. 2400
 • rozpoczęcie rozpowszechniania nieodpłatnego audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 9 września 2001 r.
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy
do dnia 13 września 2001 r.
 • składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,
 • składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatorów
do dnia 18 września 2001 r.
 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich okręgowych list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 21 września 2001 r. o godz. 24:00
 • zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 23 września 2001 r. godz. 6:00-20:00
 • głosowanie

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  17-03-2016 8:02

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij